Životní pojištění

Na co se zaměřit před uzavřením životního pojištění?

4.9.2022

Pokud plánujete zřídit životní pojištění, rozhodně je potřeba vše důkladně zvážit a promyslet. Tento finanční produkty je velmi komplexní a je potřeba mít v těch nejdůležitějších oblastech jasno, než podepíšete smlouvu.  Proto jsme pro vás připravili článek, ve kterém se zaměříme na to, co by nemělo uniknout vaší pozornosti před samotným podpisem.

Zaměřte se na výluky v životným pojištění.

Velmi důležitou součástí životního pojištění, kterou byste neměli přehlížet, jsou výluky. Tyto kritéria pomáhají s výběrem správného produktu, a tak je potřeba se na ně zaměřit už na samotném začátku. Každá pojišťovna si je určuje podle vlastních podmínek, a proto je nezbytné se s nimi seznámit. Všeobecné pravidlo zní, že čím méně je výluk, tím výhodnější je životní pojištění. Není tak od věci, když se nejprve zaměříte na rizika, která mohou nejvíce ovlivnit váš příjem.

Typickým příkladem může být riziko invalidity a jeho plnění v případě, které souvisí s následky nemocí, již jsme prodělali před uzavřením životního pojištění. Důležité je se za měřit i na stále častěji se vyskytující duševní poruchy, nebo zda bude pojišťovna plnit v případě, že se úraz stal pod vlivem alkoholu. Zajímat by vás také mělo i to, za jakých podmínek nemusí dojít k plnění pojistné jistiny.

Abyste udělali správné rozhodnutí, je potřeba porovnat několik životních pojištění. U nás si můžete udělat jednoduché srovnání cen díky kalkulačce životního pojištění. A pokud budete potřebovat poradit, k ruce vám je jeden z našich nezávislých finančních poradců.

Jaké jsou podmínky a jejich garance.

Uzavřením životního pojištění vstupujete do právního vztahu, které upravují stanovené podmínky. Ty se týkají jak vás, tak pojišťovny. Proto se zajímejte, zdali se za dobu, na niž máte životní pojištění uzavřeno, mohou podmínky změnit. Pokud ano, ptejte se na to, za jakých okolností k tomu může dojít, jak budete upozorněni, a zdali máte možnost odstoupit od smlouvy v případě, že se vám změny nelíbí. Konverzaci je třeba stočit i na měsíční platbu, tedy zdali je fixována, nebo se může v průběhu let měnit? Za zmínku určitě stojí zeptat se i na to, jak bude pojišťovna postupovat při oceňování pojistné události. Budu se posuzována rizika hodnotit dle tabulek, které byly stanoveny při podpisu smlouvy, nebo které aktuálně platí?

Kolik se platí za životní pojištění a jak se dá ušetřit?

Při výběru životního pojištění by hlavní roli neměla hrát cena. Chápeme, že jde o snadno porovnatelný údaj, ale nejedná se o záruku kvality. Na trhu je mnoho finančních institucí, které vám nabídnou mnoho výhod mající svá úskalí. Proto je potřeba mít už na začátku jasno, co od životního pojištění očekáváte, jaká rizika a v jakém rozsahu chcete, aby plnila.  Proto je před samotným podpisem důležité si také udělat porovnání, a nezaměřovat se pouze na benefity dané pojišťovny. Na životní pojištění vám může přispívat zaměstnavatel nebo si jej odečítejte od základu daně.

Je nastavení životního pojištění flexibilní?

K tomu, aby životní pojištění plnilo svůj účel, je potřeba mít zajištěný veškerý svůj příjem, který by mohl být ohrožen změnou zdravotního stavu. Proto byste v průběhu let, měli měnit výši pojistných částek. Zajímejte se o to, zdali se dá bez problémů upravit výše jednotlivých limitů, aniž by došlo ke změně podmínek smlouvy.

Další důležitou součástí týkající se životního pojištění je sankce spojená s předčasnou výpovědí. Proč by k něčemu takovému mělo dojít? Může se stát, že během let narazíte na lepší nabídku i podmínky, proto by vás mělo zajímat, jestli jsou s vypovězením smlouvy spojené poplatky. Pozornost věnujte i tomu, zdali pojištění běží již od podpisu smlouvy, nebo se zahájí až po kompletní ochraně, tedy po uplynutí určitého časového období.

Seznamte se s povinnostmi, které jsou spojené s pojištěním.

Možná se to na první pohled může jevit jako triviální záležitost, ale také máte k pojišťovně své povinnosti. Proto je důležité se s nimi seznámit ještě před uzavřením. Ptejte se na to, jaké máte povinnosti a zejména, jaké jsou termíny, k nimž musíte jednotlivé úkony, které souvisejí třeba se změnou osobních údajů, nahlásit. Také se zajímejte, do kdy je třeba nahlásit změny související se životní pojištění, to mohou být nově provozované aktivity, jako je rizikový sport, změna zaměstnání aj.

Proč byste nad něčím takovým ale měli přemýšlet? Jde o to, aby v souvislosti s tím, že jste nenahlásili změnu pojišťovně, nedošlo k jejímu plnění v případě, kdy se vám něco stane, a spoléháte na to, že vám bude vyplaceno plnění. Velmi často se může stát, že vám plnění bude kráceno, protože jste neoznámili nějakou skutečnost včas.

Služby, které zajišťujeme

Hypotéky
Díky hypotékám se stávají vaše sny o bydlení skutečností.
Životního pojištění
Neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. Pro tyto případy Vás kryje životní pojištění
Finanční plánování
Poraďte se s námi o budoucnosti vašich peněz.
Investice a spoření
Zjistěte s námi, kam si pravidelně odkládat.

Ostatní služby

Výpočet
bonity
Pojištění vozidel
Pojištění nemovitosti
Pojištění odpovědnosti
Vítejte v naší
klientské zóně
Pokročilé funkce a exkluzivní vzdělávací obsah našeho portálu, jsou pouze pro přihlášené uživatele. Neváhejte se registrovat a naplno čerpat výhod našeho účtu.
Finanční produkty na míru
Exkluzivní vzdělávací obsah
Vše ohledně financí přehledně na jednom místě
Potřebujete poradit? Kontaktujte nás
Vítejte v naší
klientské zóně
Pokročilé funkce a exkluzivní vzdělávací obsah našeho portálu, jsou pouze pro přihlášené uživatele. Neváhejte se registrovat a naplno čerpat výhod našeho účtu.
Finanční produkty na míru
Exkluzivní vzdělávací obsah
Vše ohledně financí přehledně na jednom místě
Potřebujete poradit? Kontaktujte nás
Nevadí!
Heslo obnovíme
Zadejte váš přihlašovací e-mail a my vám pošleme instrukce na obnovení hesla.
Vítejte v naší
klientské zóně
Pokročilé funkce a exkluzivní vzdělávací obsah našeho portálu, jsou pouze pro přihlášené uživatele. Neváhejte se registrovat a naplno čerpat výhod našeho účtu.
Finanční produkty na míru
Exkluzivní vzdělávací obsah
Vše ohledně financí přehledně na jednom místě
Registrací stvrzujete, že jste se seznámili s našimi Podmínkami
Potřebujete poradit? Kontaktujte nás